Sanook77

สว.เทคโนฯ เสนอ กองทุน USO หนุนศูนย์ต้านข่าวปลอม เป็นองค์กรอิสระ

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/20739/fz6_7495.jpg

วุฒิสภา – สว. สายเทคโนฯ เสนอ 3 ประเด็นร้อน แนะใช้เงินยูโซ่ตั้งศูนย์แอนตี้เฟคนิวส์ให้เป็นองค์กรอิสระ  และให้กระทรวงศึกษาสร้างมาตรฐานหลักสูตรการเรียนให้รู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งเสนอให้กระทรวงเกษตรฯตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดรนโดยเฉพาะ 

จากการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ) เมื่อวันอังคารที่  18  มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  ได้นำเสนอผลการพิจารณาศึกษา 2 เรื่อง คือ “แนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์” และ “แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์”  ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปัญหาหลักๆของประเทศ 

ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเฟคนิวส์ หรือข่าวปลอมที่แพร่หลายอย่างมากในสังคมไทย โดยเห็นว่า ปัจจุบันศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบิดเบือน ควรปรับโครงสร้างขององค์กรและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อออนไลน์ในปริมาณที่มากขึ้น รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ อีกทั้งควรมีการออกพระราชบัญญัติการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ชัดเจน ให้เป็นองค์กรอิสระของรัฐโดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกองทุน USO ของสำนักงาน กสทช.

“ส่วนการรู้เท่าทันสื่อ ควรบรรจุการเรียนการสอน โดยใช้สมมติฐานบิดเบือนผ่านเว็บไซต์ตามสภาพความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการใช้สมมุติฐานบิดเบือนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นหลักสูตร ( Up-to-date Content Text Book ) ซึ่งต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา”   ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ กล่าว 

นอกจากนี้ นายสมชาย เสียงหลาย ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ ได้อภิปรายถึงการนำโดรนมาใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต ซึ่งโดรน สามารถช่วยลดการใช้ยาปราบศัตรูพืชได้ถึงร้อยละสิบอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันก็มีกฎระเบียบและข้อจำกัดมากมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน ทั้งนี้เห็นว่า ควรแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดรับต่อความต้องการในการใช้งาน เป็นต้นว่า การกำหนดพื้นที่อนุญาตให้ใช้โดรน เรื่องความปลอดภัยและทักษะของผู้บังคับใช้โดรน อีกทั้งยังเห็นว่า กระทรวงเกษตรควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโดรนโดยเฉพาะ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม