Sanook77

กินหอยไม่ง้อหมู! ชาวบ้านแห่งมหอยนากิน หากเหลือนำไปขายสร้างรายได้

นครราชสีมาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/20638/gal-20638-20220121011014-dc78.jpg

ในปัจจุบันราคาเนื้อหมูพุ่งสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 220 บาท ส่งผลกระทบกับประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูง

ทำให้ชาวบ้านใน ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พอเพียง พออยู่ พอกิน 

 

แกลเลอรี

ชาวบ้านแห่งมหอยนากิน หากเหลือนำไปขายสร้างรายได้
ชาวบ้านแห่งมหอยนากิน หากเหลือนำไปขายสร้างรายได้
ชาวบ้านแห่งมหอยนากิน หากเหลือนำไปขายสร้างรายได้
ชาวบ้านแห่งมหอยนากิน หากเหลือนำไปขายสร้างรายได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยุคดิจิทัลก้าวหน้า เทคโนโลยีซอฟท์แวร์จัดการระบบทรัพยากรได้ทั้งองค์กร
กรุงเทพมหานครข่าว

ยุคดิจิทัลก้าวหน้า เทคโนโลยีซอฟท์แวร์จัดการระบบทรัพยากรได้ทั้งองค์กร

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม