Sanook77

ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชรไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2057/1ved.jpg

เสาหลักเมืองเป็นศิลาแลงทรงกลม สูง 2 เมตร มีเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ต่อมาหลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมือง และถูกทิ้งให้รกร้าง ต่อมามีผู้มาลักลอบตัดเศียรเทพารักษ์ จึงได้มีการปั้นเศียรเทพารักษ์ขึ้นมาใหม่ด้วยดินจากยอดภูเขาหลวง ดินจากใจกลางโบสถ์และเจด

เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะสักการะขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย ของหายอยากได้คืน รวมทั้งเสริมสิริมงคลในเรื่องความมั่นคงของชีวิต ด้วยเชื่อกันว่าศาลหลักเมืองกำแพงเพชรนั้นเป็นสิ่งที่พ้องกับความมั่นคงไม่หวั่นไหวเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง

จัดตั้ง "ศาลหลักเมือง" ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ที่เคยปกครองดูแลเมืองกําแพงเพชร ทําด้วยศิลาแลงรูปกลมยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์

หลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพรกร้างมาเป็นเวลานานจนถึงปีพ.ศ.2472 รองอํามาตย์เอกหลวงมนตรีราช (หวาน) อัยการจังหวัดกําแพงเพชรได้ริเริ่มสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่โดยเป็นศาลาทรงไทย การบูรณะ "ศาลหลักเมือง" มีเหตุการณ์ระบุว่า ในปี พ.ศ.2488 ได้มีผู้ลักตัดเศียรเทพารักษ์ไป

หลวงปริวรรตวรวิจิตร (จันทรเจริญชัย) ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรได้ให้ทําขึ้นใหม่ด้วยดินจากยอดเขาสูงสุดของเขาหลวง ดินใจกลางโบสถ์ใจกลางเจดีย์เก่าทั้งในจังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก และตาก

ต่อมานายเชาว์ วัตสุดลาภา เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2525 ได้ไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองและมีความรู้สึกว่าศาลหลักเมืองนั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไร้สง่าราศรี จึงได้มีการปรับปรุงศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ให้สมฐานะการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ซึ่งในการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองครั้งนี้ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรูปแบบของศาลหลักเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยอาคารศาลหลักเมืองที่ปรับปรุงใหม่นี้ เป็นอาคารจัตุรมุขพร้อมเขตปริมณฑลกว้าง 17.5 x 17.5 เมตร สูงจากระดับเดิมประมาณ 19 เมตร หันหน้าเข้าหาทิศทั้งสี่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหินอ่อนทรายล้างสีศิลาแลง

กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและประกอบพิธีเชิญหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ตรงวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงเจิมเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2527

ค่าธรรมเนียมเข้า

ผู้ใหญ่ - 0.00

เด็ก - 0.00

article.things-to-know.fee_foreigner_adult - 0.00

เด็กชาวต่างชาติ - 0.00

เวลาทำการ : เปิดทำการ

Mon 06:00 - 18:00

Tue 06:00 - 18:00

Wed 06:00 - 18:00

Thu 06:00 - 18:00

Fri 06:00 - 18:00

Sat 06:00 - 18:00

Sun 06:00 - 18:00

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศาลหลักเมืองสถานที่เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคกลางกำแพงเพชร

เนื้อหาโดย