Sanook77

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดคลอง 26 ขวา คลองระบายน้ำสายหลักขอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้

สระบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/20204/1eee.jpg

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดคลอง 26 ขวา คลองระบายน้ำสายหลักขอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลอง 26 ขวา ณ หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งคลองระบายที่ 26 นี้ เป็นคลองระบายน้ำสายหลักของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ มีระยะทางประมาณ 26.54 กิโลเมตร

มีช่วงต้นคลองอยู่ที่ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และปลายคลองระบายน้ำลงสู่คลองหกที่ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 20,000 ไร่ ในเขตตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง ตำบลหนองจระเข้ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และรวมไปถึงพื้นที่ของตำบลสนับทึบ ตำบลชะแมบ ตำบลวังจุฬา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่ผ่านมา เนื่องจากลำคลองมีสภาพตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรได้ใช้เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้มีการจัดรอบเวรการใช้น้ำ

ซึ่งผ่านมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปเพียงพอและอย่างทั่วถึง และได้ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

"วันนี้รู้สึกดีใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ สำหรับคลองบางช่วงที่ยังไม่ได้ขุดลอก ได้มอบหมายกรมชลประทานเข้าดำเนินการให้ทันที อีกทั้งกรมชลประทานยังมีแผนดำเนินการในการสร้างประตูน้ำ

ซึ่งนอกจากการป้องกันอุทกภัยแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรด้วย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังพร้อมเข้ามาปรับปรุงถนนลาดยางรอบคันคลอง อีก 4 กิโลเมตรด้วย

และหลังจากนี้ หากเกษตรกรมีอะไรเกี่ยวกับการเกษตรขอให้ประสานงานมาที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้เลย พร้อมรับเรื่องและจะเข้ามาดูแลพี่น้องทุกคน และจะพยายามทำให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรไว้ที่สุด

อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องเกษตรกรถือว่าข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เป็นเสมือนคนในครอบครัว มีอะไรสามารถปรึกษาหารือได้ พูดคุยได้ ส่วนข้าราชการก็จะต้องเห็นพี่น้องเกษตรกรเปรียบเสมือนญาติเหมือนกัน

ซึ่งจะทำให้การพูดคุยรับฟังปัญหาได้ง่ายขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว

ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย 1,000,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว และยังมีพันธุ์ปลาบึกไซส์ใหญ่ 60 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางสระบุรี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม