Sanook77

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดคลอง 26 ขวา คลองระบายน้ำสายหลักขอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้

สระบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/20204/1eee.jpg

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดคลอง 26 ขวา คลองระบายน้ำสายหลักขอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลอง 26 ขวา ณ หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งคลองระบายที่ 26 นี้ เป็นคลองระบายน้ำสายหลักของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ มีระยะทางประมาณ 26.54 กิโลเมตร

มีช่วงต้นคลองอยู่ที่ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และปลายคลองระบายน้ำลงสู่คลองหกที่ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 20,000 ไร่ ในเขตตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง ตำบลหนองจระเข้ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และรวมไปถึงพื้นที่ของตำบลสนับทึบ ตำบลชะแมบ ตำบลวังจุฬา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่ผ่านมา เนื่องจากลำคลองมีสภาพตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรได้ใช้เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้มีการจัดรอบเวรการใช้น้ำ

ซึ่งผ่านมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปเพียงพอและอย่างทั่วถึง และได้ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

"วันนี้รู้สึกดีใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ สำหรับคลองบางช่วงที่ยังไม่ได้ขุดลอก ได้มอบหมายกรมชลประทานเข้าดำเนินการให้ทันที อีกทั้งกรมชลประทานยังมีแผนดำเนินการในการสร้างประตูน้ำ

ซึ่งนอกจากการป้องกันอุทกภัยแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรด้วย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังพร้อมเข้ามาปรับปรุงถนนลาดยางรอบคันคลอง อีก 4 กิโลเมตรด้วย

และหลังจากนี้ หากเกษตรกรมีอะไรเกี่ยวกับการเกษตรขอให้ประสานงานมาที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้เลย พร้อมรับเรื่องและจะเข้ามาดูแลพี่น้องทุกคน และจะพยายามทำให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรไว้ที่สุด

อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องเกษตรกรถือว่าข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เป็นเสมือนคนในครอบครัว มีอะไรสามารถปรึกษาหารือได้ พูดคุยได้ ส่วนข้าราชการก็จะต้องเห็นพี่น้องเกษตรกรเปรียบเสมือนญาติเหมือนกัน

ซึ่งจะทำให้การพูดคุยรับฟังปัญหาได้ง่ายขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว

ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย 1,000,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว และยังมีพันธุ์ปลาบึกไซส์ใหญ่ 60 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางสระบุรี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาเฮ ! “เฉลิมชัย” พอใจครึ่งปีส่งออกข้าว ทะลุ 3.5 ล้านตัน เติบโตกว่า 50%
กรุงเทพมหานครข่าว

ชาวนาเฮ ! “เฉลิมชัย” พอใจครึ่งปีส่งออกข้าว ทะลุ 3.5 ล้านตัน เติบโตกว่า 50%

โดยSanook77 Regional/
โหลดเพิ่มเติม