Sanook77

สีสันสวยงาม "วัดพุทธาวาสภูสิงห์" ประดับตุงเรียงรายรอรับนักท่องเที่ยว

กาฬสินธุ์ไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2006/newproject(1).jpg

บรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันออกพรรษา ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าชาวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันออกพรรษาและเตรียมความพร้อมในงานตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมความสวยงามบริเวณทางขึ้นบันไดสวรรค์

โดยประดับดอกไม้นานาพันธุ์ ประดับตุงเป็นแนวยาวและสร้างอุโมงค์ตุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสามารถถ่ายรูปก่อนจะเดินขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น เพื่อไปกราบไหว้พระพรหมภูมิปาโล ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ พร้อมเวียนเทียนรอบองค์พระ

อีกทั้งยังได้ชมความสวยงามบนลานธรรมขนาดใหญ่ซึ่งสร้างให้เหมือนกับสกายวอล์กสามารถชมความสวยงามรอบตัวอำเภอสหัสขันธ์และชมวิวทิวทัศน์และความสวยงามของเขื่อนลำปาว

ซึ่งในช่วงวันออกพรรษาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรบนยอดเขาภูสิงห์เป็นจำนวนมาก โดยสามารถเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ได้สองวิธีคือการเดินขึ้นบันไดสวรรค์ หรือจะนั่งรถขึ้นไปซึ่งจะมีรถไว้รอบริการรับส่งตลอดเวลา

ส่วนงานตักบาตรเทโวโรหณะได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ตุลาคม จะมีพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เดินลงมาบิณฑบาตจากยอดภูสิงห์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมภายในงานไม่ต่ำกว่า 30,000 คน

แกลเลอรี

วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์
วัดพุทธาวาสภูสิงห์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุโมงค์ตุงวัดพุทธาวาสภูสิงห์ตักบาตรเทโวโรหณะไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์

เนื้อหาโดย

Yongyut P.