Sanook77

กลุ่มแม่บ้านชุมชนแม่ต่ำเร่งผลิต "โคมตุง" รับเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง

พะเยาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/1996/thnsanook77-3.jpg

กลุ่มโคมตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เร่งผลิตโคมประทีปล้านนา รับเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง ล้านนา) หลังมียอดสั่งจองในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มได้ทำการผลิตโคมตุง ล้านนาหลากหลายรูปแบบ


กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเร่งผลิตโคมประทีปล้านนา ชนิดต่างๆ หลากหลายรูปแบบและมีสีสันที่สวยงาม เพื่อนำไปจำหน่ายช่วงเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง ล้านนา) หลังแม่บ้านในชุมชนดังกล่าวได้รวมกลุ่มกัน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทำการผลิตตุงและโคมล้านนาขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในการนำไปใช้ในการประดับงานพิธี วัดวาอาราม งานบุญทำต่างๆ ซึ่งจะมีโคมประทีปหลากหลายรูปแบบ และมีหลากหลายขนาด

โดยวิธีและขั้นตอนการผลิตโคมประทีปหรือโคมไฟของกลุ่มโคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ทำโคมประทีป หลากหลายชนิดรูปแบบ อาทิทรงรูปสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยม ทรงกระบอกและรูปร่างทรงอื่นๆ โดยมีขนาดต่างๆ โดยขั้นตอนการผลิตโคมไฟหรือโคมประทีปนั้นจะใช้ไม้ไผ่รวกนำมาทำการจักสานขึ้นรูปแบบ ทำเป็นรูปร่าง ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

โดยใช้ผ้าสีต่างๆ ตัดเย็บเข้ารูป ตามโครงสร้างที่ทำไว้ พร้อมกับมีการติดกระดาษลวดลายต่างๆ รอบๆ โคมไฟหรือโคมประทีป เพื่อเพิ่มความสวยงาม พร้อมกับติดเชือกไว้ให้เพื่อนำไปห้อยแขวน ราคาเริ่มตั้งแต่ 50-80-100 บาท ซึ่งในช่วงระยะนี้เร่งทำการผลิต เพื่อส่งออกจำหน่ายในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงที่จะถึงนี้

นางชิยาธร พันธ์ธุวงค์ ประธานแม่บ้านชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางกลุ่มโคมตุงล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ได้ทำการผลิตโคมประทีปหรือโคมไฟแบบล้านนารูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบ ประดับ ตกแต่ง ตามงานพิธีหรืองานสำคัญ อาทิงานวัด งานเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็ง และงานอื่นๆ

ซึ่งทางกลุ่มโคมตุง ล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำได้ร่วมกันทำประทีปโคมไฟ เพื่อออกจำหน่ายให้กับผู้คนทั่วไป นำไปประดับประดาตามวัดวาอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ และงานประเพณีที่สำคัญของล้านนา โดยเฉพาะงานยี่เป็งที่จะถึงนี้

การทำโคมไฟหรือโคมประทีป เริ่มตั้งแต่การขึ้นโครงไม้ตัดผ้าตัดกระดาษตัดดอก และขึ้นรูป จนเป็นรูปร่างสำเร็จ ซึ่งโคมประทีปหรือโคมไฟจะมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีทั้งลวดลายและสีสันต่างๆ อย่างสวยงาม

ซึ่งการทำโคมประทีปหรือโคมไฟ มีรูปร่างลักษณะ เป็นโคมกลมเหลี่ยม สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยม และรูปทรงอื่นๆ เมื่อนำไปใช้แล้วสามารถนำประทีป เทียนไข หลอดไฟสอดใสไว้ข้างใน แล้วจะเกิดแสง ตามสีต่างๆ ของ โคมประทีป ส่องประกายออกมาอย่างสวยงาม ในยามค่ำคืน

สำหรับการทำโคมประทีปหรือโคมไฟ ได้มี นางอรพรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่ม โคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ นายเกษม หาญล้อม ประธานชุมชนป่าลานคำ และกลุ่ม กลุ่ม โคม ตุง ล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ได้ร่วมกันผลิตออกจำหน่ายทุกวัน และก่อนจะถึงเทศกาล งานยี่เป็ง หรือ เทศกาล งานลอยกระทง

นอกจากทำการผลิตประทีป โคมไฟแล้ว ยังได้ทำการผลิตตุงนำโชค แบบล้านนา ซึ่งประทีปโคมไฟและตุงนำโชคล้านนาถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ ของชาวล้านนา ที่ใช้ในงานประกอบพิธีสำคัญ ทางศาสนาตลอดจนนำไปบูชาประดับวัด วาอารามบ้านเรือน อาคารสำนักงานต่างๆ ไว้จำหน่ายอีกด้วย หากผู้ใดสนใจต้องการติดต่อขอซื้อ โคมประทีปหรือตุงนำโชค สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 048-0457431 / 081-7649591

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โคมยี่เป็งโคมตุงข่าวภาคเหนือพะเยา

เนื้อหาโดย

Satsanapol P.