Sanook77

ปลัด พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

อ่างทองข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/19172/1ff.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ

พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

และนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา รักษาการนายอำเภอไชโย และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

นายสุรพร หมายเจริญ ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบว่า จังหวัดอ่างทอง มี 7 อำเภอ 73 ตำบล 523 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 99,928 ครัวเรือน 279,654 คน โดยมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอสามโก้

มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนทั้งสิ้น 5,054 ครัวเรือน อำเภอไชโย มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลจรเข้ร้อง ตำบลชัยฤทธิ์ แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ตำบลจรเข้ร้อง ซึ่งมี 7 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 หมู่บ้าน มีประชากรได้รับผลกระทบจำนวน 490 ครัวเรือน 1,476 คน

ส่วนตำบลชัยฤทธิ์ มี 6 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 หมู่บ้าน มีประชากรได้รับผลกระทบ จำนวน 135 ครัวเรือน 303 คน ประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในบ้าน บางส่วนย้ายไปอยู่กับลูกหลานในต่างพื้นที่ และบางส่วนอพยพไปอยู่ที่วัดไทรย์นิโครธาราม  

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 4,103 ไร่ สำหรับการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่การไฟฟ้า การประปา แขวงทางหลวง ตำรวจ ด้านการดำรงชีวิต

ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เทศบาลตำบลไชโย ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ด้านการขนย้าย ได้แก่ กองทัพบก ตำรวจน้ำ สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง มูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญู และมูลนิธิอื่น ๆ        

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ทำให้ทราบว่าในจังหวัดอ่างทองมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนมาก และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ต้องกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ว่าท่านได้สนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาโดยตลอด

อาทิ โครงการเปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี มูลค่ากว่า 500,000 บาท มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,600 ชุด เป็นเงินกว่า 800,000 บาท มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ครอบครัว รับดูแลสนับสนุนนมให้เด็กที่แม่เสียชีวิตจากโควิด-19 จนกว่าเด็กจะเข้าโรงเรียน

สนับสนุนเสื้อทีมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และในวันนี้ท่านยังได้สนับสนุนเรือ จำนวน 10 ลำ เป็นเงิน 27,000 บาท ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และต้องขอขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่ง ถึงแม้ท่านจะเพิ่งมารับตำแหน่ง

ได้มอบถุงยังชีพ ไปกว่า 4,000 ชุด และยังได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน และขอขอบคุณนายอำเภอแสวงหา ที่มาช่วยดูแลประชาชนในอำเภอไชโย นายกเทศมนตรีตำบลไชโย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อาสาสมัครทุกแขนง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน

ทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปด้วยดี สำหรับการส่งมอบถุงยังชีพของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 200 ชุด ได้ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ได้นำไปส่งมอบตามบ้านเรือนกลุ่มเปราะบางต่อไป

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางอ่างทอง

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ
กรุงเทพมหานครข่าว

พรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม