Sanook77

กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

ขอนแก่นข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/19017/1er.jpg

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ บุคลากร การศึกษาวิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพการปรับปรุงพื้นดินที่มีปัญหา

โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ (รูปแบบออนไลน์)

โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ผ่านระบบ Zoom Virtual ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดิน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในวันนี้ เป็นการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมีไม่มีรายวิชา (Non-Course Work) โดยกรมฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษา ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษา ในส่วนการดำเนินการพัฒนาโจทย์งานวิจัยเป็นการวางแผนร่วมกัน จะมีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดวิธีดำเนินงาน

สำหรับความร่วมมือในส่วนที่สอง เป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรดำเนินการร่วมกันต่อไป”

แกลเลอรี

กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท
กรุงเทพมหานครข่าว

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม