Sanook77

พด.- ส.ป.ก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/18757/100222.jpg

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสมุนไพร รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการสมุนไพร สร้างคุณค่าและมูลค่าสินค้าสมุนไพรให้มีคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อม สนับสนุนเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ให้เกิดทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพต่อการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม