Sanook77

ไอซีทีวุฒิฯหนุน DGA เพิ่มระบบเตือนภัยผ่านแอป“ทางรัฐ”

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/18283/170554.jpg

กมธ.ไอซีที วุฒิสภา หนุนโครงการดิจิทัลไอดี ของ ดีอีเอส ใช้แอป “ทางรัฐ” เชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของภาครัฐ อีกทั้งยังควรมีข้อมูลศูนย์ภัยเตือนภัยพิบัติในการแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้ทันการณ์

จากการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวแทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ DGA สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  รวมทั้งแนวทางการดำเนินการด้านดิจิทัลอื่น ๆ เป็นต้นว่า ระบบให้บริการงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอข้อมูลและแผนงานล่าสุด

นับว่าเป็นแนวทางพัฒนาดิจิทัลที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศหลายประเด็นทำให้ทราบว่า หน่วยงานสำคัญของรัฐยังต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี และบุคลากรที่สนับสนุนกิจการในอนาคต ซึ่งในส่วนของกรรมาธิการ ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบดิจิทัลไอดี

 โครงการดิจิทัลไอดี  ขณะนี้ได้ทำออกมาเป็นแอปพลิเคชั่นชื่อ “ทางรัฐ”  ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้แนะนำให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมไอดีอื่น ๆ ที่สำคัญ ๆ เข้าไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซับซ้อนของประชาชน เช่น เชื่อมกับใบอนุญาตขับขี่ หรือ หมายเลขใบรับรองการฉีดวัคซีน และการแจ้งเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติได้ทันที  

เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานสารเคมี ที่กิ่งแก้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ดร. นิพนธ์  นาคสมภพ โฆษกคณะกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวคิดการเตือนภัยหรือ Emergency Alert  ได้มีการก่อตั้งเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี2548 หลังเหตุการณ์สึนามิ  และปัจจุบันสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

และหากสามารถเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลจราจรและศูนย์เตือนภัยต่าง ๆ ผ่าน แอป ”ทางรัฐ” ก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารและปรับตัวได้ทันท่วงที

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม