Sanook77

ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย

นนทบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/17819/1defr.jpg

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการควบคุมกํากับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามา พํานักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.อ. สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์กิตติประภัสร์รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร. มอบหมายให้สตม. ดําเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พํานักอาศัย อยู่ในประเทศไทย

กระทําผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดย ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิด สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต. ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ศิลปคมณ์เอี่ยมวงศ์รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.สถิตย์พรมอุทัย รอง ผบก.สส.สตม.พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วชรมงคล ผบก.จว. นนทบุรี

พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรีมอบหมายให้พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ปอพ.บก.สส. สตม. พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. พ.ต.ต.สิทธิมณ สร้อยภู่ระย้า สว.กก.4 บก.สส. สตม. พ.ต.อ.เมษนนท์นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์พ.ต.ท.ทองรชฎ เหรียญสุวงษ์รอง ผกก.ป.สภ.รัตนาธิเบศร์

พ.ต.ต.บรรจบ ราชกิจ สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์พ.ต.อ.เมษนนท์นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน กก.ปอพ. บก.สส.สตม. ศปชก.สตม. และ สภ.รัตนาธิเบศร์ ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ข้อหา“ร่วมกันประกอบกิจการทวงถาม หนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต”

กรณีในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้กู้เงินนอกระบบจากแอปพลิเคชั่น ที่โฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เบื้องต้น พบมี6 แอปพลิเคชั่น ดังนี้

1.แมวกวัก

2.Tiktak

3.Ubaht

4.Cashdaddy

5.เต่ามงคล

6.ถุงเงิน

พฤติการณ์คือ เมื่อประชาชนตกลงกู้เงิน จะต้องทําการส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้กับทางแอปฯ ดังกล่าว ยอดเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 2,500-10,000 บาท ซึ่งจะคิดหักค่าธรรมเนียมประมาณ 30-42% ให้เวลาคืน 7 วัน เกินวันแรกดอกเบี้ย+ค่าปรับ 12% วันถัดไปวันละ 5%

หากไม่ชําระตามที่กําหนดจะถูกเจ้าหน้าที่โทรตามทวงหนี้หรือโทร หาญาติพี่น้อง หรือคนรู้จัก เพื่อให้เกิดความอับอาย ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมาก

ซึ่งมีบางรายถูกโทรข่มขู่ จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งต่อมาศาลได้ออกหมายจับชาวไทย 1 คน และชาวจีน 1 คน และต่อมาในวันนี้(18 มิ.ย.64) จึงได้ขออนุมัติหมายศาลเข้าทําการตรวจค้น 2 จุด คือ จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 30 ซอยหมู่บ้านจันทิมา ธานี2 แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ทําการจับกุม Mr.Lian BinBin สัญชาติจีน ตามหมายจับ ที่ 516/2564 ข้อหา ร่วมกันประกอบกิจการทวงหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจค้น พบสมุดบัญชี15 เล่ม , บัตรกดเงิน 10 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 13 เครื่อง จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 13 ซอยรัตนาธิเบศร์30 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ทําการจับกุม น.ส.ณัฐชุตา กุลเชษฐ์ ตามหมายจับ ศาลอาญา กรุงเทพใต้ที่ จ 299/2564 ข้อหา ร่วมกันประกอบกิจการทวงหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจ ค้นพบ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก , โทรศัพท์อย่างละประมาณกว่า 100 เครื่อง ซึ่งภายในอาคารดังกล่าว มีกลุ่มบุคคลซึ่ง ยอมรับว่าเป็นพนักงานโทรทวงหนี้รวมจำนวน 66 คน (บริเวณชั้นสอง จำนวน 16 คน , ชั้นสามจำนวน 27 คน และชั้นสี่ จำนวน 23 คน)

ทั้งนี้สตม. จะได้ประสานกับศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการสืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องในความผิด ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลังเป็นตามการค้าปกติและ ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ต่อไป

สตม.ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทําความผิดในด้าน ต่างๆ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทําความผิด กรุณาแจ้งมายัง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สว นพลู แขวงทุ่ง มหาเ ม ฆ เขตสาทร กรุงเ ทพมหา นคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี

 ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย
 ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย
 ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย
 ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย
 ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย
 ทลายแก๊ง App เงินกู้ดอกเบี้ยโหด พบเบื้องหลังเป็นนายทนจีน ตะลึงยอดลูกหนี้กวา 70,000 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลนนทบุรี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พุทธิพงษ์ ชี้ นโยบาย กทม.พรรคภูมิใจไทย แบ่งกลุ่ม 4 พื้นที่แก้ปัญหาเฉพาะที่ ตรงจุด

พุทธิพงษ์ ชี้ นโยบาย กทม.พรรคภูมิใจไทย แบ่งกลุ่ม 4 พื้นที่แก้ปัญหาเฉพาะที่ ตรงจุด

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม