Sanook77

งานเข้า! ศาลสั่งจำคุก "แม่น้ำหนึ่ง" 3 ปี ปรับ 5,000 รออาญา 2 ปี

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/17744/812398.jpg

ศาลอาญามีนบุรี มีพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ.1883/2564 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญามีนบุรี 2 โจทก์ และ น.ส.ภิรดา หรือ แม่น้ำหนึ่ง จำเลย ในความผิดฐานประกาศ โฆษณา

ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทายผลสลากกินรวบ (ทายผลสลากกินรวบออนไลน์) พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 (1) โดยลักษณะการกระทำความผิดเป็นการแพร่หลาย เล่นการพนันเป็นวงกว้าง เห็นควรลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย ให้จำคุก 3 ปี และปรับ 5,000 บาท

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และปรับ 2,500 บาท

แต่เนื่องจากจำเลยเป็นผู้หญิงและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีและประกอบอาชีพสุจริตต่อไป โทษจำคุกจึงเห็นสมควรให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี

โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร และห้ามจำเลยประกาศ โฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทายผลสลากกินรวบหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

หากจำเลยกระทำการในลักษณะนี้อีกศาลจะเพิกถอนการคุมประพฤติและนำโทษจำคุกที่รอการลงไว้ มาลงโทษจำเลยต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม