Sanook77

เฉลิมชัย ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพ ตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/17477/1efs.jpg

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค

เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด - 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจำ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ และเศรษฐกิจของประชาชนทุกภาคส่วน

รวมถึงสินค้าเกษตรที่มีผลผลิตในช่วงฤดูกาลนี้  เนื่องจากการปิดพื้นที่ตลาด ผู้บริโภคมีการออกมาจับจ่ายน้อยลง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ตามปกติ

นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสละเวลาในการดูแลประชาชนและทำงานหนักมากขึ้น

อีกทั้งประชาชนบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกกักตัว ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ เพื่อประกอบอาชีพหรือซื้อสินค้ามาบริโภคได้เป็นจำนวนมาก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกร และพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่ในขณะนี้

จึงได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”  ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย COVID – 19 ได้รับทราบว่า ไม่ได้ต่อสู้กับโรคโควิด - 19 เพียงลำพัง แต่ยังมีคนไทยอีกมากมายที่พร้อมจะเป็นกองหนุนเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้ไปด้วยกัน

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินการตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19”

เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบน้ำใจจากเกษตรกรไทย ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดกิจกรรมรับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค  

ตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยคาราวานรถขนสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย COVID – 19 ณ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนเรือนจำ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 19 แห่ง

ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสนามบุศราคัม เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางพิเศษธนบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

และจุดตู้ปันสุข บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์) อีกด้วย

สำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งมอบ ประกอบด้วย ข้าวสาร 13.3 ตัน ผัก 4.5 ตัน ผลไม้ 7.5 ตัน ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินค้าแปรรูปพร้อมทาน 2,500 ซอง และน้ำดื่ม 85,000 ขวด

โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร เกษตรกร โลตัส ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท

เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ในการช่วยเหลือซื้อสินค้าจากเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการตลาด ในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด – 19

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจำ ทั้ง 19 แห่ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า การส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว นับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และส่งต่อกำลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID – 19 และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ภายใต้แคมเปญ  #ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง

แกลเลอรี

“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม