Sanook77

ผวจ. อ่างทองวางมาตรการเข้มรับมือ PM 2.5 ขณะที่ยังพบชาวนาในหลายพื้นที่ฝ่าฝืนเผาซังตอข้าว

อ่างทองข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/1741/77thn(1).jpg

2 ต.ค. 2562 ชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองยังคงใช้วิธีการเผาซังตอนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว แม้จังหวัดอ่างทองจะออกประกาศประกาศจังหวัดอ่างทองขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่ายังมีการลักลอบเผาซังตอข้าวทำให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่น ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศของพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังคงมีปริมาณที่ต้องเฝ้าระวัง

โดยล่าสุดจากการตรวจสอบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แอพพิเคชั่น Air Visual ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังคงอยู่ที่ 51.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจัดอยู่ในช่วงโซนเหลืองถึงส้มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ทำให้หลายหน่วยงานของจังหวัดอ่างทองต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง พร้อมออกประกาศห้ามเผาตอซัง เผานา เผาหญ้าในพื้นที่ ซึ่งหากมีการฝ่าผืนจะดำเนินคดีขั้นสูงสุด พร้อมประสานขนส่งจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกุมรถควันดำในพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการป้องกันดินทรายตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรและต้องมีการปิดไม่ให้มีการฟุ้งกระจาย  อีกทั้งกำชัยไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองให้ตรวจสอบการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรมโดยจจัดชุดตรวจปริมาณค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ทุกวันเพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการทันที

สำหรับการเผาตอซังข้าวและพืชผลทางการเกษตรหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 และถ้าการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ แก่ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในมาตรา 218 เช่น โรงเรือน โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม เป็นต้น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี ความผิดตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 28/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 23 มาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74
        

 

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางอ่างทอง

เนื้อหาโดย

Throngvut K.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โป้งเปรี้ยงปร้าง คืนสยองสองผัวเมีย! พบศพสองผัวเมียตายดับปริศนาคาบ้าน
ระยองข่าว

โป้งเปรี้ยงปร้าง คืนสยองสองผัวเมีย! พบศพสองผัวเมียตายดับปริศนาคาบ้าน

โดยThanon T./
สงกรานต์สะท้านทรวง! บิ๊กไบค์ชนท้ายรถส่งน้ำแข็งตาย 2 ศพ
ศรีสะเกษข่าว
โดยNuttharachon S./
โหลดเพิ่มเติม