Sanook77

กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า

ภูเก็ตข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/16133/1rfgg.jpg

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ รองประธานรุ่น ปปร.24 นำคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)

เข้าเยี่ยมและรวบรวมเงินบริจาคได้จำนวน1,000,000 บาท ณ หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา

เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิเด็กโสสะฯ กว่า 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่กำพร้าขาดญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวร จนเด็กได้รับการศึกษาสูงสุด จนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้

ทางมูลนิธิฯของขอบพระคุณ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และคณะ ปปร. 24 เป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

แกลเลอรี

กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า
กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า
กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า
กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า
กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า
กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า
กิจกรรม CSR ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต พร้อมบริจาคเงินจำนวน1,000,000 บาท ดูแลเลี้ยงเด็กกำพร้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคใต้ภูเก็ต

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

รุกหนักเมืองหลวง ! “อนุทิน” ลงพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ช่วย “พัชรินทร์” หาเสียง ขอคนกรุงให้โอกาส
กรุงเทพมหานครข่าว

รุกหนักเมืองหลวง ! “อนุทิน” ลงพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ช่วย “พัชรินทร์” หาเสียง ขอคนกรุงให้โอกาส

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม