Sanook77

กมธ.ICTวุฒิสภา จี้ DE-กสทช.เร่งเน็ตประชารัฐคลุมทุกพื้นที่

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/3/15494/fz6_8956.jpg

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  มีมติเร่งผลักดัน DES และ NBTC ดำเนินการเน็ตประชารัฐ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่  ย้ำห่วงเยาวชนและคนชายขอบ ที่อาจพลาดการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและทันสมัย  ในยุคที่โลกกำลังก้าวหน้าและกำลังมีปัญหาเรื่องโรคระบาด

รัฐสภา- การประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 26 มกราคม  อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้มีการหยิบยกประเด็นการขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

ที่ดำเนินการโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DES) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.(NBTC) มาพิจารณาเร่งด่วน หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลว่า ยังเกิดสภาพปัญหาในการใช้งานในบางพื้นที่

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและชายขอบ ที่จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ผ่านเทคโนโลยี ที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรลงสู่ชุมชน

อีกทั้งจากการติดตาม ศึกษา และตรวจอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมาธิการ ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องการครอบคลุมการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ หรือการใช้งานที่ยังไม่เสถียรในจุดที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ที่เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้า และทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาของโรคระบาดโควิด19ในขณะนี้

"คณะกรรมาธิการฯ มีมติเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวง DES และ กสทช. ให้เร่งดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความเสถียร โดยเร็วที่สุด

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ที่ได้มีการดำเนินการตลอดระยะเวลา 4-5ปีที่ผ่านมา" ประธาน กมธ.ICTวุฒิสภา กล่าว

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้แทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เข้าให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการเน็ตประชารัฐตามที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

รวมทั้งแผนในการบริหารโครงการในอนาคต ซึ่งทางกรรมาธิการยังเห็นว่ามีบางจุดที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติโดยเร็ว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม