Sanook77

ทหารพรานที่ 48 ซับน้ำตาน้ำท่วม เจาะไอร้อง

นราธิวาสข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/14271/1rtr.jpg

ที่บ้านบาโงดุดงและบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และเจ้าหน้าที่ตอนเสนารักษ์ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4808 ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียน สำรวจความเดือดร้อน รวมทั้งดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังในระลอกแรกที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ให้การแนะนำการใช้ยา และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน ที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งนี้ปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องส่วนใหญ่ประสบในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเกือบทุกปี เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และเป็นทางน้ำไหลผ่าน จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม และเกิดกระทบไปถึงปัญหาต่างๆ

ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การสัญจรไปมา รวมไปถึงปัญหาของการอุปโภค บริโภค ปัญหาทางด้านของสุขภาพ และโรคที่มากับน้ำในช่วงฤดูฝน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพของประชาชน

จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตอนเสนารักษ์ และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4808 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่แจกเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน

พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ยา และการปฏิบัติตัวในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการดูแลปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับอำเภอเจาะไอร้อง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 3 ตำบล ดังนี้ ตำบลมะรือโบออก จำนวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ตำบลจวบ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบูกิต จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 7,9,14

 

แกลเลอรี

ทหารพรานที่ 48 ซับน้ำตาน้ำท่วม เจาะไอร้อง
ทหารพรานที่ 48 ซับน้ำตาน้ำท่วม เจาะไอร้อง
ทหารพรานที่ 48 ซับน้ำตาน้ำท่วม เจาะไอร้อง
ทหารพรานที่ 48 ซับน้ำตาน้ำท่วม เจาะไอร้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคใต้นราธิวาส

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม