Sanook77

ปภ.เร่งช่วยน้ำป่าไหลหลากที่ปราจีนฯ-สระแก้ว

สระแก้วข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/1399/thnsanook77-recovered.jpg

ปภ. รายงาน เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เกิดเหตุน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 18 ตำบล 106 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 931 ครัวเรือน ประกอบด้วย ปราจีนบุรี เกิดเหตุน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี บริเวณชุมชนตลาดเก่า รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 141 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สระแก้ว เกิดเหตุน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอวัฒนานคร รวม 16 ตำบล 102 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 790 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองสระแก้ว บริเวณริมคลองพระปรง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมข่าวน้ำท่วมน้ำหลากข่าวภาคตะวันออกสระแก้ว

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังอ่วมหนัก! น้ำท่วมหมู่บ้านริมทะเลสาบ 5 อำเภอ จ.พัทลุง
พัทลุงข่าว

ยังอ่วมหนัก! น้ำท่วมหมู่บ้านริมทะเลสาบ 5 อำเภอ จ.พัทลุง

โดยJaroenchai C./
ลำบากหนัก! น้ำท่วมสำนักสงฆ์ พระ-เณรติดเกาะ ออกบิณฑบาตไม่ได้
ศรีสะเกษข่าว
โดยSarawut M./
โหลดเพิ่มเติม