Sanook77

"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"

นราธิวาสไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/13644/1r8.jpg

ที่บริเวณตลาดนัดสะพานยาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนเข้าร่วมงานท่ามกลางพหุวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อยู่รวมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีกัน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลโคกเคียน อบต.โคกเคียน วัฒนธรรมอำเภอเมือง สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเมือง และส่วนราชการอื่นๆ จัดทำกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นของ อ.เมืองนราธิวาส ประจำ 2563

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำขนมพื้นบ้าน การแสดงรำไทยประยุกต์ การแสดงดนตรี การแสดงดีเกฮูลู และการแสดงกลองยาว ซึ่งจุดประสงค์หลักคือสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยพุทธและไทยมุสลิม สร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมพลังมวลชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากผู้ไม่หวังดี

สำหรับ “ตลาดนัดสะพานยาว” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะมีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งอุปโภคบริโภค ให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.แรกเริ่มเดิมทีเป็นสะพานไม้ที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน

ต่อมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุงจนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติท้องทุ่งนาที่สวยงดงามและอากาศดี เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปในยามเย็นถึงพลบค่ำ โดยมีสโลแกนที่ว่า “ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง”

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เปิดให้บริการเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่อีกแห่งที่อยู่ใกล้กัน เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์คือ “ปายนา นารา” และกำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินให้แพร่สะพัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ซบเซาจากสถานการณ์การแพร่

แกลเลอรี

"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"
"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"
"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"
"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"
"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"
"ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ "บางนรา"

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคใต้นราธิวาส

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่
ขอนแก่นไลฟ์สไตล์

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม