Sanook77

กมธ.สิทธิฯวุฒิสภา เร่ง กสทช. ออกมาตรการวิชาชีพสื่อ

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/13620/1e5s.jpg

นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีหนังสือไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมติคณะกรรมาธิการฯ ในการส่งข้อเสนอแนะที่เป็นผลจากการศึกษาของ อนุ กมธ.สื่อมวลชน วุฒิสภา

ที่ได้พิจารณาศึกษา “จริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของนักวิชาชีพสื่อมวลชนจากกรณีการนำเสนอข่าวติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ศรีชา (น้องชมพู่)” โดยได้เชิญอดีตช่างภาพสื่อมวลชน อดีตผู้สื่อข่าว ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ ผู้แทนจากสมาคมด้านสื่อมวลชน และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นการเร่งรัดดำเนินการในเรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

อีกทั้ง กสทช. ควรมีการพิจารณาการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่มีจริยธรรมให้เป็นที่ประจักษ์

นอกจากนี้ทางกมธ.สิทธิฯ วุฒิสภา ยังเห็นว่า กสทช. ควรมีการพิจารณากำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยการให้สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องจะต้องเคร่งครัดในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์หรืออ้างอิงได้

ทางด้าน ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ กล่าวว่า นอกจากยื่นหนังสือถึง กสทช.แล้ว ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...

ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้นำส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว และเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ จะนำส่งกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อีกครั้ง คาดว่าร่างพระราชบัญญัติข้างต้น สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเสร็จสิ้นในช่วงเปิดประชุมสามัญนี้ (ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยุคดิจิทัลก้าวหน้า เทคโนโลยีซอฟท์แวร์จัดการระบบทรัพยากรได้ทั้งองค์กร

ยุคดิจิทัลก้าวหน้า เทคโนโลยีซอฟท์แวร์จัดการระบบทรัพยากรได้ทั้งองค์กร

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม