Sanook77

สถานการณ์น้ำท่วมกบินทร์บุรี ขยายวงกว้างท่วมแล้ว 2 โรงเรียน

ปราจีนบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/13464/1e8.jpg

สถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี ที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินทร์  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  พื้นที่มีปัญหาถูกน้ำท่วม ๆ ปี เนื่องจากตั้งติดกับริมต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 70 ซม. ได้รับผลกระทบกว่า 100 ครัวเรือน ตามที่เสนอไปก่อนหน้านี้ความคืบหน้า น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ขยายวงกว้างไปอีกในหลายตำบล

โดยเฉพาะย่านชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี น้ำเอ่อเข้าท่วมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) ซึ่งน้ำไหลบ่ามาจากฝั่งแควพระปรง เข้าท่วมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,อนุบาล ทางโรงเรียน ให้เด็กกลับบ้านแล้ว น้ำเข้าใต้ถุนอาคารเด็กประถมศึกษา ระดับน้ำสูงกว่า 10 ซม. และเอ่อเข้าท่วมสนามฟุตบอลทางโรงเรียนจะดูสถานการณ์น้ำก่อนว่าแนวโน้มขึ้นมากเพียงใด หากเพิ่มมากต่อเนื่อง ก็จะปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ พบว่ามวลน้ำจากแควพระปรง ได้เอ่อท่วมโรงเรียนบ้านซ่ง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีอีกหนึ่งแห่ง โดยน้ำไหลเข้าท่วมหน้าโรงเรียนสูง 10ซม.ระยะทาง 30 เมตร และท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้ว โดยมีหน่วยทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12 ) นำกำลังพลมาช่วยเหลือประชาชน

นายวัลลพ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ ในแควพระปรง แควหนุมาน และ แม่น้าปราจีนบุรี ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดังนี้คลองพระปรง ( ก่อนรวมกับคลองพระสะทึง) บ้านวังยาง ม.8 ต.บ้านนา ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 19 ซม. มีน้ำท่วมผิวการจราจรบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน รถเล็กสัญจรไม่ได้บ้านหนองโดน บริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง ม.10 ต.บ้านนา ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 30 ซม. น้ำเข้าท่วมพื้นที่ใต้ถุนบ้านประมาณ 5 หลังคาเรือน เริ่มท่วมผิวถนนจุดต่ำสุด แต่รถยังสัญจรไปมาได้

แควพระปรง (รวมกับคลองพระสะทึงแล้ว) บริเวณสะพานข้ามระหว่างบ้านปากน้ำ ม. 1 ต.บ่อทอง กับบ้านหนองหอย ม. 4 ต.วังตะเคียน ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งฝั่งบ้านปากน้ำ 1.34 เมตร สูงกว่าฝั่งบ้านหนองหอย 1.46 เมตร เพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 0.28 เมตร น้ำท่วมเข้าพื้นที่การเกษตรบางส่วน แต่ยังไม่ท่วมพื้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชน

สะพานสุขภูมิ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 0.20 ม. ประมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมทางเข้าของชาวบ้านบริเวณหัวสะพาน บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วน คลองห้วยไคร้ ม.3 บ้านแก่ง ต.วังตะเคียน

ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 0.30 เมตร น้ำท่วมพื้นที่ถนนใช้สัญจรไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ และเรือพายจำนวน 5 ลำ จาก ปภ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว บ้านท่าขี้เหล็ก ม.9 ต.กบินทร์ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 16 ซม มีน้ำเข้าท่วมพื้นที่ใต้ถุนบ้านและพื้นที่การเกษตรประมาณ 36 ครัวเรือน (ยังสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ)

แควหนุมานบริเวณสะพานข้ามระหว่างบ้านโนนมะง่อง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแขมกับหมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า ระดับน้ำสูงขึ้น 9.00 เมตร ระดับน้ำปริ่มขอบตลิ่งบ้านหนองเอี่ยน ม.1 ต.นาแขม ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 10 ซม. บ้านวังห้าง ม.2 ต.นาแขม ระดับน้ำทรงตัว (เท่าเดิม) แม่น้ำปราจีนบุรี(แควพระปรงรวมกับแควหนุมาน) ชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ น้ำได้ท่วมบริเวณบ้านหลังสุดท้าย เอ่อมาถึงบริเวณหัวถนน ส่วนบ้านต่ำสุดบริเวณศาลาริมน้ำ ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ระยะทางยาวมาถึงบริเวณชุมชนตลาดเก่า

บริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา กบินทร์บุรี วัดได้ 9.38 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.49 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 0.15 เมตร

บริเวณประตูน้ำเพชรเอิม หมู่ 8 ตำบลวังดาล ระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีสูงกว่าระดับน้ำของทุ่งแขนนาง 52 ซม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00 น. 20 ซม. เพราะลดบานประตูน้ำลง เนื่องจากปริมาณน้ำเข้าท่วมข้าวเกษตรกรที่กำลังตั้งท้อง

หน้าวัดบางบัวทอง (บ้านบึงกาฬ) หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว ระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี วัดได้ 10.16 เมตร

แกลเลอรี

สถานการณ์น้ำท่วมกบินทร์บุรี ขยายวงกว้างท่วมแล้ว 2 โรงเรียน
สถานการณ์น้ำท่วมกบินทร์บุรี ขยายวงกว้างท่วมแล้ว 2 โรงเรียน
สถานการณ์น้ำท่วมกบินทร์บุรี ขยายวงกว้างท่วมแล้ว 2 โรงเรียน
สถานการณ์น้ำท่วมกบินทร์บุรี ขยายวงกว้างท่วมแล้ว 2 โรงเรียน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคตะวันออกปราจีนบุรี

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม