Sanook77

"พิศวงตานกฮูก" พืชแปลกสายพันธุ์ใหม่หนึ่งเดียวในโลก ที่ อ.อุ้มผาง

ตากไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/1324/newproject(6).jpg

นักพฤกษาศาสตร์ได้ค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ของโลก ได้เดินทางไปค้นหาพืชหนึ่งเดียวของโลก ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ชื่อ พิศวงตานกฮูก ซึ่งทุกคนสามารถเดินทางเข้าไปค้นหาและดูได้ด้วยตัวของท่านเองได้ โดยเริ่มเดินทางออกจากอำเภออุ้มผางไปกันที่ดอยหัวหมด สถานที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

ที่อำเภออุ้มผางนี้นอกจากจะมีทะเลหมอกและความงดงามทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายของพืชพรรณต่างๆ สำหรับพืช พิศวงตานกฮูกนั้น มักขึ้นอยู่บนภูเขาหินปูน มีขนาดเล็กมาก ต้องคอยสังเกตให้ดีจะอยู่ใต้ใบไม้ต่างๆ เล็กเทียบเท่ากันได้กับเม็ดถั่วเขียวเท่านั้น

เป็นพืชอาศัยซาก พิศวงตานกฮูก หรือ พิศวงไทยทอง ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทองและ ดร.กนกอร ศรีม่วง ผู้ค้นพบ พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างไปให้ ดร.สหัส เป็นผู้ศึกษาวิจัยถึงได้รับการประกาศเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ชาวจังหวัดตากและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี

ตานกฮูก
ตานกฮูก
ตานกฮูก
ตานกฮูก

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พิศวงตานกฮูกพิศวงไทยทองพืชพันธุ์ใหม่ต้นไม้แปลกไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันตกตาก

เนื้อหาโดย

Volapa P.