Sanook77

อวดโฉม "เห็ดดาวดิน" เห็ดแปลก 1 ใน 10 ของโลก

พิจิตรไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/1306/newproject(3).jpg

อวดโฉม “เห็ดดาวดิน” เห็ดซึ่งมีรูปทรงประหลาดหายาก 1 ใน 10 ของโลก ในป่าเขาโล้น ป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอทับคล้อ เริ่มบานอวดความสวยงาม หลังได้รับความชุ่มชื้นจากฝน

บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาโล้นหมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร “เห็ดดาวดิน” หรือ Geastrum stipitatus Solms เห็ดที่มีรูปร่างแปลกประหลาด 1 ใน 10 ของโลกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น บานอวดความสวยงาม บริเวณตอไม้ที่ตายและบริเวณจุดที่มีการทับถมของต้นไม้ที่ตายเป็นเวลานาน

โดยดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มอยู่กับพื้นดินลักษณะของดอกระยะแรกจะเป็นดอกกลมขนาดเล็ก 3 ถึง 5 เซนติเมตร สีเทา ดำ คล้ายกับเห็ดเผาะ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปลือกนอกเห็ดจะบานออกลักษณะเป็นแฉก 6 ถึง 7 แฉก ตรงกลางก็ยังเป็นก้อนกลม ลักษณะคล้ายดาว เป็นสิ่งที่สวยงามสะดุดตากับผู้พบเห็น

ซึ่งในปีนี้ พบมีจุดการเกิดของเห็ดดาวดินใหม่ หลายจุด บริเวณข้างเส้นทางชมดอกกระเจียว ห่างจากจุดทางเข้าเพียง 500 เมตร คณะกรรมการชุมชนดูแลรักษาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้สนใจที่จะเรียนรู้และสนใจศึกษาธรรมชาติ

สำหรับการพบเห็ดดาวดิน เป็นเห็ดที่จัดว่าเป็นเห็ดแปลก 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งเป็นเห็ดที่พบตามพื้นป่าทั่วไปตามทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศไทยก็มีบ้างแต่น้อยมาก ซึ่งนักท่องเที่ยว นักศึกษาธรรมชาติ หรือประชาชนที่สนใจสามารถชมความงาม เดินทางด้วยรถยนต์เข้าชมสะดวก ณ ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย 11 ถนนเอเชียสายเก่า ตากฟ้า-วังทอง เพียง 5 กิโลเมตร รถยนต์จอดได้ถึงตีนเขา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายเศรษฐกรณ์ นาศพัฒน์,ประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น โทร 087-0010525 นายวิชัย บัวสร้อย รองประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น 089-2205700 และนายประสิทธิ์ ใบกุหลาบ ส.อบต.หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก โทร 087-2024613

แกลเลอรี

เห็ดดาวดิน
เห็ดดาวดิน
เห็ดดาวดิน
เห็ดดาวดิน
เห็ดดาวดิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เห็ดดาวดินเห็ดแปลกเห็ดไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคกลางพิจิตร

เนื้อหาโดย

Uthai K.