Sanook77

เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน

ราชบุรีไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/12985/1e8.jpg

เปิดตำนานท้าวสหัมบดีพรหม หน้าเขามหาพรหม วัดพรหมนิมิต (บางซื่อ) หมู่ที่ 16 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อถึงแรงศรัทธาของชาวจีน ที่ในแต่ละปีจะเดินทางมากราบไหว้และบูชาจำนวนมาก องค์ท้าวสหัมบดีพรหม ถูกสร้างประดิษฐานไว้ที่เนินเขาซึ่งเป็นหนึ่งในบริวารของเทือกตะนาวศรี อันเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับเมียนมาร์ ห่างจาก กทม.ไปทางภาคตะวันตกราวๆ 150 กิโลเมตร

องค์ท้าวสหัมบดีพรหม (ท้าวมหาพรหม) มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 18 เมตร สีขาวสูงทะลุฟ้าโดยมีขุนเขาเป็นหลังฉากปริมณฑล มี 4 กร พระหัตถ์แรกพนมมือ, พระหัตถ์ขวาถือคนโท, พระหัตถ์ขวาที่ 2 ถือไม้เท้า, พระหัตถ์ขวาที่ 3 คล้องกงจักร, พระหัตถ์ซ้ายที่ 2 ถือหอยสังข์, พระหัตถ์ซ้ายที่ 3 ถือคัมภีร์, พระหัตถ์ซ้ายที่ 4 ถือคันฉ่อง

โดยได้รับแรงศรัทธาและเลื่อมใสจากพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะชนเชื้อสายจีน ที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและสักการะองค์ท้าวสหัมบดีพรหม ณ สถานที่แห่งนี้ ทุกเทศกาล

พระครูวินัยธรวรัญญู อนุภัทโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่ทางวัดได้สร้างพระพรหม (องค์ท้าวสหัมบดีฯ) ไว้บน เขา ซึ่งไม่เหมือนกับวัดอื่นๆ ทั่วๆ ไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เนื่องจาก “องค์ท้าวสหัมบดีพรหม” ว่าข้องเกี่ยวกับทางศาสนาและพระภิกษุสงฆ์เช่นกัน

ด้วยการที่พระภิกษุสงฆ์ของทางวัดเป็นนักเทศน์ โดยก่อนจะเทศนาทุกครั้งก็ต้องท่องคาถาว่า “พรหมาจะโลกาฯ…” นำหน้าก่อนบทธรรมเทศนา ก็คือ “พระพรหม” หรือ องค์ท้าวสหัมบดีพรหม

จากความศักดิ์สิทธิ์ของ เขาพรหมแห่งนี้ จะเกิดฟ้าผ่าปีหนึ่งหลายครั้ง แต่พอได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชไว้บนยอดเขาก็ไม่มีฟ้าผ่าอีกเลย โดยที่บริเวณเขาพรหมเป็นป่าที่เต็มไปด้วยต้นกระถินยักษ์ จนมีเทพพญาดาที่ปกปักรักษาดินผืนนี้ ได้ผ่านเข้าร่างทรงของโยมคนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง บอกให้มาอาตมา และพระครูปลัดบุญธรรม เจ้าอาวาส ให้มาสร้างวัดที่แห่งนี้ ต่อไปจะเจริญรุ่งเรือง

หากไม่เชื่อให้กลับมาดูอีกทีจะเห็นเขาลูกนี้มีลักษณะเป็นคนนอนคว่ำ ระยะแรกก็มีอุปสรรคไม่น้อย แต่ดูเหมือน เทพพญาดาเข้าข้างปัญหาต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนในการพัฒนา ศรัทธาเริ่มพอกพูน ความเลื่อมใสนอกจากชาวบ้านทั่วๆไปแล้ว ก็มีเหล่านิสิตนักศึกษา จากภายในจังหวัดและใกล้เคียงเดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ อย่างต่อเนื่อง

และได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดพรหมนิมิต (บางซื่อ)" ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยพระครูปลัดบุญธรรม อภิปุญโญ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส

พระครูวินัยธรวรัญญู เล่าต่อว่า เมื่อศิษยานุศิษย์เพิ่มขึ้น จึงพร้อมกันร้องขอให้ทางวัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อโน้มน้าวจิตใจจ่ายแจกเป็นอนุสรณ์แก่สาธุชน ผู้ศรัทธาเลื่อมใส จึงได้ร่วมกันสร้างองค์พระพรหมองค์ใหญ่ หรือ องค์ท้าวสหัมบดีพรหม

พร้อมกันนี้ได้สร้างองค์เล็กด้วย ซึ่งวัตถุมงคลจัดสร้าง ด้วยผงพุทธคุณต่างๆ ที่จัดสร้างเป็นสีประจำวันเกิดฝังเพชรพลอย ชื่อ “รุ่นรับทรัพย์” โดยมีสมเด็จพระงักปา พระสังฆราชาฯภูฏาน ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญ “พุทธคุณแห่งขุนเขา” มาร่วมกิจพิธีอธิษฐานจิตแผ่พลังเททอง องค์ท้าวสหัมบดีพรหม (ท้าวมหาพรหม) มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 18 เมตร สีขาวสูงทะลุฟ้าโดยมีขุนเขาเป็นหลังฉากปริมณฑล นับว่าเป็น “องค์ท้าวสหัมบดีพรหม” ที่สวยงามที่สุดของภาคตะวันตก ซึ่งผู้ที่มากราบและสัมผัสที่นิ้วท้าวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและสำเร็จสมปารถนา

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด เป็นผู้ส่งเสด็จพระพุทธองค์ครั้งเสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพุทธมารดา เป็นผู้ถวายอัฐบริขาร เป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เมื่อครั้งตรัสรู้ใหม่ๆ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้

ก่อนจะอาราธนาให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อใดจึงมีการอาราธนาธรรมก่อนดังที่ได้ยินกันว่า “พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชังฯ”

ซึ่งแปลความหมายว่า ท้าวสหัมบดีพรหม อัญชลีกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ว่าสัตว์ในโลกทั้งหลายนี้ ที่มีกิเลสเบาบางพอที่จะฟังธรรมของพระองค์ได้นั้นยังมีอยู่ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดชาวโลกในครั้งนี้เทอญ

ท้าวสหัมบดีพรหมเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดมนุษยโลกทั้งหลายก็อัญชลีแล้วกระทำประทักษิณ อันตรธานหายไปจากสถานที่นั้น กลับสู่พรหมวิมานในพรหมโลก

สำหรับ “องค์ท้าวสหัมบดีพรหม” ตั้งอยู่ในหมู่ 16 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การเดินทางสะดวก จาก กรุงเทพมหานคร 150 กม. โทรสอบถามที่หมายเลข0624154756

แกลเลอรี

เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน
เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน
เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน
เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน
เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน
เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน
เปิดตำนาน “ท้าวสหัมบดีพรหม” ใหญ่ที่สุดในแดนตะวันตก ดังไกลถึงจีน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันตกราชบุรี

เนื้อหาโดย

Sirimongkhon K.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“กะเตี๊ยวแห่งโคราช” เมนูใหม่ของกินของฝาก ถูกปากถูกใจ คนไทยทั้งประเทศ
นครราชสีมาไลฟ์สไตล์

“กะเตี๊ยวแห่งโคราช” เมนูใหม่ของกินของฝาก ถูกปากถูกใจ คนไทยทั้งประเทศ

โดยปางปราบมาร/
ไช่เถ่าก๋วย ขนมพื้นถิ่น กรอบนอกนุ่มใน หาทานยาก
พังงาไลฟ์สไตล์
โดยBannarak J./
โหลดเพิ่มเติม