Sanook77

สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล

อ่างทองข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/11940/1ere.jpg

วันที่15 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  โดยมีนายสมนึก ดวงประทีป ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานทักษะดั้งเดิม และยอมรับเทคโนโลยีใหม่

โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักหวาน จากจังหวัดสระบุรี นำโดยเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ จ.สระบุรี และ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.สระบุรี นายสำรี ชาคำมูล ร่วมด้วยกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผักหวาน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ชัยฤทธิ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายเกษตร

โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรรู้จักการทำบัญชีครัวเรือน การทำสารชีวภาพเพื่อกำจัดแมลงและสารบำรุงพืช และการสาธิตการทำเครื่องพ่นยุงจากวัสดุอุปกรณ์ในชุมชน 

แนวคิดในการทำเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสี เริ่มมาจากในช่วงโควิดได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วง พรก.ฉุกเฉิน ได้ยินผู้นำชุมชนคุยกันถึงเรื่องการระบาดของไข้เลือดออก  จึงมีแนวคิดที่จะลดต้นทุนในการทำเครื่องพ่นยุง จากราคาหลักหมื่น ให้ลดลงเพื่อให้ใช้งบประมาณน้อยที่สุด

จึงหาข้อมูลต่าง ๆ จากโซเชียล แล้วนำมาประยุกต์และปรับใช้ โดยใช้วัสดุรอบตัวเรา หรือสิ่งของเหลือใช้ จึงเกิดเป็นเครื่องพ่นยุงกระป๋องสี ซึ่งมีต้นทุนการผลิตไม่เกิน 200 บาท  และการใช้งานในแต่ละครั้ง สามารถพ่นยุงได้มากถึง 5 หลังคาเรือน  ถึงจะเป็นเครื่องพ่นยุงที่ทำง่ายๆจากวัสดุในท้องถิ่นแต่ยังสามารถใช้งานได้จริงและได้ผลเกินคาด

แกลเลอรี

สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล
สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล
สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล
สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล
สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล
สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล
สร้างเครื่องพ่นยุงจากกระป๋องสีเพียง 200 บาท ความรู้จากโซเชียล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางอ่างทอง

เนื้อหาโดย

Hiranyawat A.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท
กรุงเทพมหานครข่าว

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม