Sanook77

ประเณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ เพื่อความเป็นมงคล

สงขลาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/11901/1f345.jpg

ที่สำนักสงฆ์ ช่องพิกุล หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสามบ่อ ต.วัดสน และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดประเพณี “ลอยแพสะเดาะเคราะห์” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวเลที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

เนื่องจากชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และพากันมาร่วมในพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์เป็นจำนวนมาก เพราะมีความเชื่อว่า เป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีให้ลอยไปกับแพฝากไปกับพระแม่คงคา รวมไปถึงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปี

โดย ชาวบ้านได้ช่วยกันประกอบพิธีกรรมนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องเซ่นไหว้ตามความเชื่อ เช่น หัวหอม กระเทียม พริก ข้าวสาร เศษไม้ฟืน  ใส่ลงไปในแพ และอธิฐาน หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันแห่แพสะเดาะเคราะห์ ไปรอบๆหมู่บ้าน โดยมีขบวนกลองยาวบรรเลงเพลงให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะนำแพสะเดาะเคราะห์ ลงไปลอยในทะเล เพื่อลอยทุกข์ลอยโศกนำสิ่งไม่ดีให้หมดไป

สำหรับประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ชาวบ้านที่นี่จะยึดถือเอาวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 (ก่อนวันเข้าพรรษา 2-3วัน) ของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงเลื่อนมาจัดในวันนี้

ซึ่งงานประเพณีลอยแพนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัย ทรัพยากรในทะเลเป็นที่ทำมาหากินตามรอยบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์สามัคคีของชุมชน ได้เป็นอย่างดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคใต้สงขลา

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม