Sanook77

สวยงาม! ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์ เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย

สงขลาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/11802/1er3.jpg

ภาพความน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อยในรัง 3 ตัว ในพื้นที่ป่าสวนยางพารา บ้านวังไทร ท้องที่ ม.1 ต.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์นกป่าที่หลากหลายชนิดเอาไว้ เพื่อให้นกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการงดล่าและจับนกป่ามาเป็นอาหารและเพื่อความสนุก

ทำให้ตลอด 10 ในสวนยางพาราของชาวบ้านที่นี่มีนกเพิ่มขึ้นและมาอาศัยหลากหลายชนิด รวมทั้งครอบครัวนกแซวสวรรค์ ที่พ่อแม่มาสร้างรังวางไข่ จนทำให้ช่างภาพถ่ายนกเดินทางมาร่วมเก็บภาพความสวยงามความน่ารักด้วยความประทับใจ

สำหรับนกแซวสวรรค์ เป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทย พบได้ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็นนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ซึ่งจะพบได้ในภาคตะวันตกและภาคใต้ ชอบอาศัยในป่าดงดิบ ป่าทุติยภูมิ ป่าเบญจพรรณ อาจพบตามป่าชายเลนหรือในสวนได้ในช่วงอพยพ พบได้ในพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,500 เมตร

นกแซวสวรรค์มีขนาดเล็กกว่านกปรอดหัวโขน แต่มีหางที่ยาวกว่ามาก โดยที่ตัวผู้จะมีสีขนเป็นสีน้ำตาลแดง และสีขาว ส่วนตัวเมียมีเพียงสีน้ำตาล บริเวณหน้าและคอจะเป็นสีเทาเข้มออกน้ำเงิน ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้หางจะยาวออกมามากกว่าปกติ และสีจะเข้มขึ้นทั้งสีที่หัวและหาง ส่วนนกชนิดที่ตัวสีขาว ส่วนหัวจะดูเป็นสีดำมากขึ้น บริเวณปีกมีเส้นขอบขนเป็นสีดำ

 

แกลเลอรี

ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย
ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย
ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย
ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย
ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคใต้สงขลา

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม