Sanook77

สว. ICT เร่ง กสทช. แก้กฎหมายหลอมรวมสื่อกำชับต้องป้องกันการปั่นหุ้นและครอบงำความคิด

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/11410/981001.jpg

จากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญครั้งที่ 1 ) เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม   ได้มีวาระการรายงานผลความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ พรบ.กสทช.(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562   

ซึ่งผู้แทนของ กสทช. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสแรก ของปี 2564 

ต่อกรณีดังกล่าว นายสมชาย เสียงหลาย - ประธานอนุกรรมาธิการกฎหมาย ใน กมธ.ict วุฒิสภา ได้ให้ความเห็นว่า กรอบระยะเวลาเพื่อพิจารณาและออกกฎหมายที่เรียกกันว่า หลอมรวมสื่อ ตามรายงานที่ กสทช. เสนอมานั้น  ยาวนานเกินความจำเป็น

ดั้งนั้น กสทช. จึงควรดำเนินการให้เสร็จสิ้น จนนำไปสู่การตราพระราชกฤษฎีกา นี้ ให้ได้ภายในปี 2563 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจ

ขณะที่ ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ โฆษกคณะกรรมาธิการ ICT  วุฒิสภา  ได้ตั้งคำถามต่อ กสทช.ในที่ประชุมวุฒิสภา 2 ประเด็น สำคัญ คือ  กสทช. มีแผนเกี่ยวกับการจัดการคลื่นความถี่ เพื่อไม่มีการครอบงำความคิดของผู้คนในชุมชนหรือไม่  

และ มีหลักเกณฑ์ป้องกันการนำคลื่นความถี่ไปเป็นเครื่องมือในการปั่นหุ้น และการนำใบอนุญาตไปค้ากำไรเกินควรหรือไม่อย่างไร เมื่อต้องมีการแก้ไขกฎหมายนี้

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กสทชสื่อข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กมธ. ICT วุฒิสภา เดินหน้าฝ่าโควิด เสนอ กสทช.ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ทรับเปิดเทอม

กมธ. ICT วุฒิสภา เดินหน้าฝ่าโควิด เสนอ กสทช.ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ทรับเปิดเทอม

โดยปางปราบมาร/