Sanook77

ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี

พะเยาไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/11358/18ee.jpg

ชมความสวยงามของต้นลีลาวดีโบราณ อายุมากกว่า 200 ปี ของวัดพระธาตุจอมทอง ที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทอง ที่ผู้คนจำนวนมากต่างเดินทางเข้าทำการสักการะ ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต ตลอดจนถึงโชคลาภเงินทอง

ต้นลีลาวดี หรือต้นจำปาลาว หรือลั่นทม โบราณขนาดใหญ่ อายุมากกว่า 200 ปี ที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถูกประดับประดาด้วยโคมล้านนา ไปทั่วบริเวณลำต้นและกิ่งก้านสาขาของต้นลีลาวดีดังกล่าว

ซึ่งถือเป็นต้นไม้เก่าแก่และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทอง ที่ผู้คนที่เดินทางเข้าทำการสักการะองค์พระธาตุจอมทอง พระเจ้าทันใจ รอยพระพุทธบาทแล้ว ก็จะต้องเดินทางเข้าสักการะกราบไหว้ต้นลีลาวดีดังกล่าว เพื่อขอพร โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน การดำรงชีวิต ซึ่งจะผู้คนจำนวนมากต่างได้นำผ้าแพรสี ตลอดจนโคมล้านนาเข้าทำการประดับ หลังจากที่ขอพรประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

พระกษิพัฑฒิ สิริภทโท พระสงฆ์วัดพระธาตุจอมทอง พะเยา กล่าวว่า ต้นลีลาวดีดังกล่าวนั้นไม่มีปรากฎหลักฐานว่าปลูกในปีไหน แต่มีหลักฐานปรากฏในภาพถ่ายโบราณ ของวัดครั้งเมื่อรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสเมืองพะเยา และเสด็จขึ้นมานมัสการพระธาตุจอมทอง ที่ผ่านมา ก็พบว่าต้นลีลาวดีดังกล่าวมีอยู่แล้ว อยู่บริเวณด้านหลังซุ้มโขงศาลาพระเจ้าทันใจ

ซึ่งพระเจ้าทันใจได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2413 อายุราว 150 กว่าปีมาแล้ว และต้นลีลาวดีดังกล่าวจากการคำนวณอายุตอนนั้นประมาณ 50 ปี ซึ่งคาดว่าต้นลีลาวดีดังกล่าวจะมีอายุมากกว่า 200 ปี และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและผู้ที่เดินทางเข้าสักการะองค์พระธาตุเจ้าจอมทอง

สำหรับต้นลีลาวดีดังกล่าวนั้น เป็นต้นไม้โบราณ ที่มีขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขาที่โน้มเอียงจากฝั่งทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก และแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่ม และเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทอง ที่มักมีผู้มาขอพรได้รับความสำเร็จเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน การเรียน การดำรงชีวิต สังเกตได้จากสิ่งของสักการะที่มีผู้คนนำมาแก้บน สักการะจำนวนมากที่มีการนำมาติดต้องไว้

แกลเลอรี

ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี
ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี
ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี
ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี
ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี
ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี
ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือพะเยา

เนื้อหาโดย

Satsanapol P.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่
ขอนแก่นไลฟ์สไตล์

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม