Sanook77

ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี

นครราชสีมาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/10973/gal-10973-20200702055719-7126.jpg

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีอายุราว 70 ปี โดยคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร บาทหลวง บอกว่า

โบสถ์คริสต์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1952 จากการร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านบ้านโนนแก้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ ด้านบนของโบสถ์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีและใช้เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนด้านล่างจะใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน

ปัจจุบัน โบสถ์คริสต์หลังนี้ได้เลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทางคณะกรรมการชุมชนบ้านโนนแก้ว จึงได้สร้างโบสถ์คริสต์หลังใหม่ขึ้นมาทดแทน และสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 900 คน 

ทางคณะกรรมการชุมชน และบาทหลวง จึงได้เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมถ่ายรูป หรือผู้แสวงบุญ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่และสวยงามได้ตลอดวันทำการ จะได้พบเห็นภาพถ่ายที่มีความเก่าแก่อายุกว่า 70 ปี ติดอยู่ตามฝาผนังของโบสถ์  

เผยให้เห็นเบื้องหลังการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสร้างโบสถ์คริสต์หลังนี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปิดโบสถ์คริสต์หลังนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นต่อไป

 

แกลเลอรี

ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี
ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี
ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี
ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี
ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี
ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี
ฮือฮา! พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โบสถ์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

เนื้อหาโดย

Prasit T.