Sanook77

ยื่นขอออกโฉนดที่ดินมาราธอน 10 ปี ยังไม่ได้รับโฉนด

ตรังข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/10298/sequence01.still192.jpg

ชาวบ้านร้องผู้สื่อข่าว ขอออกโฉนดที่ดิน 10 ปียังไม่ได้รับประกาศแจกโฉนดที่ดินเมื่อตุลาคม2561 แต่เมื่อจะไปรับขอ จนท.กลับขอสัญญาซื้อขายที่ดินหรือพาคนขายมาสอบสวน  แต่ผู้ขายตายไปหลายสิบปีแล้ว จะเอาทายาทมาสอบ แต่มีระเบียบเมื่อ 12 ก.พ.2551ไม่เปิดช่องให้สอบทายาท  

ให้สอบผู้ยื่นขอผู้ปกครองท้องที่และผู้ที่เชื่อถือได้เท่านั้น  ผู้ขอถามอธิบดีกรมที่ดิน ระเบียบปี 2551 เป็นกฎหมายหรือกระดาษทิชชู่ ที่ใช้บังคับไม่ได้ ทำตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งจาก จนท.ทุกอย่างแต่ยังประวิงเวลาไม่ยอม แจกโฉนดที่ดินให้ทั้งที่เป็นการออกโฉนดในโครงการ ข้าราชการในจังหวัดตรังรวมกันกลั่นแกล้งผู้ขอฯ กรณีทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปหน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกโฉนดล่าช้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2563  พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายเอกกร  ยรรยงเลิศ หรือนายชัยวัฒน์  ยรรยงเลิศ  อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่  282 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เหลียน จ.ตรัง ได้ร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าว กรณีที่ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน กับสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็น ส.ค.1 เลขที่ 524 หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม เนื้อที่ 37ไร่ 75 ตารางวา ชื่อใน ส.ค.1นายโล้ง  เหล็กหลี  โดยมีนายชุมพล  เหล็กหลี บุตรของนายโล้ง ได้ขายให้นายชัยวัฒน์  ยรรยงเลิศเมื่อปี 2539 เป็นเงิน 1,200,000 ล้านบาท  ก็ได้ปรับพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำมาตลอดปัจจุบันหยุดเลี้ยงเพราะราคากุ้งไม่ดีมาหลายปี และกำลังปรับปรุงบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้งต่อไปอีก

นายเอกกร หรือนายชัยวัฒน์   ยรรยงเลิศ ได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ทั้งที่เป็นการออกโฉนดในโครงการ  ทั้งที่ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย  ระเบียบและคำสั่งจาก เจ้าหน้าที่ที่ดินทุกอย่าง  จนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังสาขาย่านตาขาวได้ประกาศ  แจกโฉนดที่ดิน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้นายเอกกรหรือชัยวัฒน์   ยรรยงเลิศ มารับโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 20-0-30ไร่ เลขที่ 507 หน้าสำรวจ 3850

เมื่อครบกำหนดประกาศ ผู้ขอออกโฉนดก็ไปรับ แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ส่งมอบโฉนดที่ดินให้   แต่ร้องขอให้ไปเอาสัญญาซื้อขายจากนายชุมพล  เหล็กหลี ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว   เอกสารตนก็หาไม่เจอ ไม่ทราบหายหรืออยู่ที่ไหน  เพราะตนมีบ้านหลายหลัง ทั้ง ต.ทุ่งยาว ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน และ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   ทายาทคือบุตรของนายชุมพล ก็ไม่ยอมมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน  

โดยผู้ขอฯ  แจ้งและทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานที่ดินฯ ว่า ทายาทไม่ยอมมาให้ปากคำ  อีกทั้งระเบียบกรมที่ดิน ปี 2551 ข้อ 3. “บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน”

และข้อ. 6(4)” กรณีที่มีชื่อผู้ขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไม่ตรงกับชื่อในหลักฐานที่ดินเดิมที่ผู้ขอนำมายื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้สอบสวนและบันทึกถ้อยคำผู้ขอ  ผู้ปกครองท้องที่  และผู้ที่เชื่อถือได้ ว่ามีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้มีชื่อในหลักฐานที่ดินเดิมอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จนท.ที่ดิน ก็สอบนายสมชาย  ท้ายห้วน  เจ้ากำนันตำบลท่าข้าม และนายเอกกรหรือนายชัยวัฒน์เพิ่มอีก  แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมมอบโฉนดที่ดินให้ แต่กลับขอให้ผู้ขอฯ เอาสัญญาซื้อขายมาประกอบอีก เมื่อนำมาไม่ได้ จนท.ก็แนะนำให้ผู้ขอฯ ไปแจ้งความว่า กับตำรวจ สัญญาซื้อขายหาย เมื่อแจ้งเสร็จและนำบันทึกประจำวันมามอบให้ จนท.ที่ดิน ก็ยังไม่ยอมมอบโฉนดที่ดินให้

จนเมื่อวันที่ สำนักงานที่ดินฯก็มีหนังสือ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้ผู้ขอฯ ส่งสัญญาซื้อขายหรือหลักฐานอื่นใด โดยมีการเสียค่าตอบแทนแล้ว อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งติดในเขตป่า และแจ้งว่า การสอบพยานที่เป็นทายาทเจ้าของที่ดิน ส.ค. 1 เป็นไปตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท.0619/ 08711 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2535 ยังใช้บังคับอยู่ 

ซึ่งชาวบ้านจำนวนมากที่ขอออกโฉนดที่ดิน มีสภาพปัญหาเหมือนกับตนเอง ที่ซื้อที่ดินเป็น ส.ค.1 ไม่มีสัญญาซื้อขายเพราะหลายสิบปี อีกทั้งผู้ยื่นขอทุกรายก็ เข้าทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้  แต่จนท.ที่ดินกลับประวิงเวลา ไม่ยอมส่งมอบโฉนดที่ดินล่าช้าเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีแล้ว จึงขอร้องไปที่ อธิบดีกรมที่ดินด้วยเพราะมีชาวบ้านอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน เพียงเพราะเจ้าของที่ดินร้องขอสัญญาซื้อขาย

นายเอกกรหรือนายชัยวัฒน์   ยรรยงเลิศ  กล่าวว่า “ตนได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินกับสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงปัจจุบันประมาณ10ปีเศษ  สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง  สาขาย่านตาขาวก็ได้มารังวัด ประกาศแจกโฉนดทั้งแต่ปลายปี2561  และเมื่อวันที่22มกราคม2562 สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวได้มีหนังสือแจ้งมาว่าให้ตนนำทายาทของเจ้าของที่ดินเดิม 

ตนได้ทำคำแนะนำของเจ้าพนักงานที่ดิน โดยยึดระเบียบของกรมที่ดินปี2551ได้ดำเนินการตามที่เจ้าพนักงานที่ดินแจ้ง ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าพนักงานกรมที่ดินยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดินให้กับตน โดยกล่าวอ้างว่าให้นำทายาทมาสอบสวนในการครอบครองต่อเนื่อง  ทั้งที่กฎหมายกรมที่ดินในปี2551ได้ยกเลิกไปแล้วตามข้อ6(4)  ต่อมามีหนังสือออกมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวแจ้งมาว่ายังต้องนำทายาทไปสอบสวนการครอบครองต่อเนื่อง โดยตนได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาในปี2539 เนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่ ตนต้องการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรังสาขาย่านตาขาวออกโฉนดให้

โดยตนได้ทำหนังสือร้องเรียนไปถึงอธิบดีกรมที่ดิน เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวในเรื่องของความล่าช้า เพราะในระเบียบของกรมที่ดินบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ตั้งแต่วันยื่นขอออกโฉนดจนถึงวันแจกโฉนด ระเบียบกำหนดไว้ให้64วันตั้งแต่วันทำการ เท่าที่ตนทราบในขณะนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายรายที่ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวแจ้งว่าต้องนำทายาทเจ้าของที่ดินเจ้าของเดิมมาสอบสวนก่อน 

ตนอยากให้อธิบดีกรมที่ดินตรวจสอบว่ากฎหมายปี 2551 สามารถบังคับใช้ได้ หรือว่าเป็นกระดาษทิชชู่  ตนกลัวว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่คือให้ชัดเจนเพราะมีผู้เดือดร้อนอยู่อีกหลายคน  ตนได้โต้แย้งกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวมาตลอด 

โดยเจ้าหน้าที่ได้อ้างว่าตามระเบียบกรมที่ดินปี2537จะต้องดำเนินการโดยให้สอบทายาท แต่กกหมายได้ยกเลิกไปแล้ว  ซึ่งตามกฎหมายปี2551ให้สอบผู้ขอและผู้ปกครองท้องที่ซึ่งได้สอบไปแล้ว  แต่ต่อมาได้มีหนังสือแจ้งจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวยืนยันว่าต้องสอบทายาทอีก 

ส่วนเอกสารในการซื้อขายเมื่อปี2539  ซึ่งนานมาแล้ว  ตนได้ดำเนินการตามเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวแนะนำว่าส่วนสัญญาได้บันทึกไว้กับเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว 

ต่อมาตนได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินได้แนะนำให้ไปแจ้งความเพื่อนำไปประกอบตนได้ดำเนินการในส่วนที่เจ้าหน้าที่แนะนำแล้ว โดยตนต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวได้ออกโฉนดที่ดินให้ตนอย่างถูกต้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคใต้ตรัง

เนื้อหาโดย

Suched I.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม