Sanook77

ททท.นำเสนอสวนพริกไทยดำคุณภาพดีปะเหลียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตรังข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/2/10295/dsc_5798.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสาวลดาวัลย์    ช่วยชาติ   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง   เปิดเผยว่า” ทาง ททท.ตรังได้นำเรียน นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้ได้รับทราบถึง มีกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

หันกลับมา อนุรักษ์ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เป็นพันธุ์พริกไทยพื้นถิ่นที่มีอายุการปลูกหลายร้อยปี สร้างชื่อเสียงครั้งในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน  สามารถสร้างมูลค่าพริกไทยคุณภาพดีให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม โดยสามารถขายได้ราคา ตั้งแต่กิโลกรัมละ 500 ถึง 1,300.บาท

สามารถนำพริกไทยไปปรุงอาหาร ผสมในขนมหลากหลายชนิด พริกไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก และททท.สามารถ ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างมูลค่าทางการเกษตรและท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

โดยในวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พ้อมด้วย นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหงวัดตรัง และคณะ

ได้มาเยี่ยมชมการทำสวนพริกไทยคุณภาพดีของนายสุรินทร์  ศักดิ์ประชาวุฒิ หรือโกเซ่ง รองประธานกลุ่มส่งเสริมและอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ที่บ้านเลขที่ 16  หมู่ที่ 8 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  โดยรมว.ท่องเที่ยวฯให้ความสนใจ ที่จะให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกไทย ผลิตพริกไทยคุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยม เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

โดยนายสุรินทร์เจ้าของสวนนำคณะชมแปลงผลิตพริกไทย และได้รายงานให้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ทราบว่า” บริเวณตำบลแห่งนี้  มีตนเองเป็นรองประธานกลุ่มส่งเสริมและอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน มีสมาชิก 18 ราย ในการผลิตพริกไทยขาย  ตนนั้นมีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ จำนวน 400 กว่าต้น

โดยยึดอาชีพปลูกพริกไทยมาหลายปีครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งในอดีตพริกไทย อ.ปะเหลียนมีเชื่อเสียงโด่งดัง  ส่งไปขายทั่วประเทศไทยและส่งไปขายยัง เกาะปีนัง มาเลเซียและสิงคโปร์    แต่เมื่อยางพารา ปาล์มน้ำมัน   เป็นพืชเศรษฐกิจ มีราคาที่สูงเกษตรกรจึงหันไปทำสวนยาง   สวนปาล์ม เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในบ่อกันมาก  

ละทิ้งอาชีพการปลูกพริกไทยจึงไม่ได้รับความนิยม เพราะรายได้ไม่ดี แต่ยังมีเกษตรกรที่คงปลูกพริกไทยเพื่อบริโภคในครัวเรือนและขายจนถึงปัจจุบันมีไม่กี่ราย ดังนั้นตนเองได้รวบรวมเพื่อน ๆ เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยรวมกลุ่มได้ 18 ราย 

 พริกไทยของตนเคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ถวายพริกไทย ทั้งพริกไทยดำและพริกไทยขาวแล้ว สมเด็จพระเทพทรงชอบพริกไทยขาวมาก  ในปี 2558 ที่บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน  และปี 2561 บ้านเจ้าพะ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวฯ ยังถามอีกว่าการปลูกพริกไทย มีความยุ่งยาก ในการปลูกมากหรือไม่ สามารถทำรายได้อย่างไร  พริกไทยดำ กิโลกรัมละ 500 บาท  พริกไทยดำบด กิโลกรัมละ 700 บาท พริกไทยขาว กิโลกรัมละ 1,000.บาท  พริกไทยขาวบดกิโลกรัมละ 1,300 บาท  

ซึ่งทางรัฐมนตรี ต้องการให้เกษตรกรที่สนใจหันมาปลูกพริกไทยคุณภาพดี เพื่อขายในประเทศและส่งออก อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ รัฐมนตรีและคณะ ก็มานั่งชิมกาแฟผสมพริกไทยดำ และพริกไทยขาว

ซึ่งพริกไทยมีคุณสมบัติทางโภชนาการมากมาย ทั้งใช้สำหรับปรุงอาหาร หลากหลายชนิด   ผสมในขนมพื้นถิ่นจังหวัดตรัง ขนมครองแครง ขนมหวี เต้าส้อ ขนมจีบขาว  และกาแฟ ซึ่งรัฐมนตรีต้องการให้มีการปลูกพริกไทยคุณภาพดีกันมาก เพราะมีรายได้ที่ดี อีกทั้งส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พริกไทยสวนเกษตรข่าวภาคใต้ตรัง

เนื้อหาโดย

Suched I.